Mateřská školka Hájov s.r.o. - Moje Školka

PROVOZ MŠ A ŠKOLNÉ

Provoz mateřské školy je celoročně od 6.00 hod. do 18.00 hod. nonstop.

Od nového školního roku 2015/2016 je výše školného pro děti do tří let věku stanovena na 4.000,- Kč a od tří let věku na 3.500,- Kč. 

 

V ceně jsou zahrnuty tyto nadstandardní aktivity:
-  dopolední akce pro děti ( motivační výlety, tematické zájezdy, divadla), odpolední společné akce pro rodiče a děti - workshopy
- akce pro rodiče a děti - workshopy
- tradiční akce mateřské školy"Moje trdlování" (taneční přehlídka dětí předškolního a raného školního věku)
- zimní týdenní pobyt na horách spojený s lyžařským výcvikem (zajišťují interní pracovníci) - doplatek
- letní týdenní ozdravný pobyt v Beskydech - doplatek
- speciální a nadstandardní programy školy řízené interními pedagogy (angličtina, "škola před školou", trénink jazykových dovedností - "hláskař"  taneční průprava, keramické tvoření, saunování, "aktivity v kostičkách" = pěvecká, hudební, dramatická, sportovní)
- kvalitní semináře pro pracovníky školy, zákonné zástupce i veřejnost, přednášky, odborné depistáže (logopedie), preventivní prohlídky (stomatologická), spolupráce s PPP, SPC

V ceně školného nejsou zahrnuty náklady na stravování. Stravné je vyúčtováno rodičům na základě skutečného počtu odebraných obědů a svačin za uplynulý kalendářní měsíc (vždy na konci měsíce).

 

Cena stravného činí 41,- Kč/den
- přesnídávka             7,- Kč
- oběd                      27,- Kč
- svačina                    7,- Kč

 

Potraviny, suroviny a nápoje do naší školní jídelny nakupujeme převážně z ověřených biofarem, od soukromých zemědělců s certifikátem:
- Farma Zdeňka,
- Bio Racio - Jefferzone s.r.o.,
- Koření Koruna,
- Expect spol. s.r.o.,
- Mlýny Šmajstrla,
- bezlepková pekárna "Pepík bezlepík"
- Pekárna u Freuda,
a další.

 

Jednou v týdnu zařazujeme do jídelníčku bezlepkovou stravu, rádi bychom do jídelníčku zařadili i recepty od vás, rodičů v projektu "Moje máma vaří nejlépe". Zapojte se tedy i vy.

 

Více informací o našem zdravém vaření naleznete ZDE.