Mateřská školka Hájov s.r.o. - Moje Školka

FILOSOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY HÁJOV

V profesionálním, esteticky podnětném a láskyplném prostředí naší mateřské školy, s ohledem na individualitu každého jedince, vychovat samostatnou, jedinečnou a sebevědomou osobnost dítěte schopnou zvládat aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Proto je nutné rozvíjet u dětí fantazii, tvořivost, praktické dovednosti, fyzické a psychické schopnosti, učit je chápat základní lidské hodnoty a přijímat je, žít ve společenství s jinými, zaujímat postoje k sobě i ke svému okolí.

Čas prožitý v „naší školce“ nechť je pro děti přínosem do dalšího života, radostí a příjemnou zkušeností.

 

Další dotazy ráda zodpoví ředitelka Tereza Bakošová na tel. 605 935 555